Đưa thành công các mẫu vật từ ISS về Trái đất

Đưa thành công các mẫu vật từ ISS về Trái đất

Nhật Bản lần đầu thu hồi thành công khoang tàu vũ trụ

Nhật Bản lần đầu thu hồi thành công khoang tàu vũ trụ

Nhật Bản lần đầu đưa các mẫu vật từ ISS về Trái đất thành công

Nhật Bản lần đầu đưa các mẫu vật từ ISS về Trái đất thành công

Ô nhiễm tiếng ồn làm tắt 'tiếng hát đại dương'

Ô nhiễm tiếng ồn làm tắt 'tiếng hát đại dương'

Tàu biển chạy làm tắt 'tiếng hát đại dương' của cá voi lưng gù

Tàu biển chạy làm tắt 'tiếng hát đại dương' của cá voi lưng gù

Nhật Bản chuẩn bị hứng chịu thêm một trận bão lớn

Nhật Bản chuẩn bị hứng chịu thêm một trận bão lớn

Nhật trấn áp tàu đánh bắt trái phép

Nhật trấn áp tàu đánh bắt trái phép

Vùng biển đầy ma mị và chết chóc, tàu bè, máy bay qua lại đều bị 'hút' chìm

Vùng biển đầy ma mị và chết chóc, tàu bè, máy bay qua lại đều bị 'hút' chìm

Nhật Bản phát hiện mỏ đất cực quý hiếm

Nhật Bản phát hiện mỏ đất cực quý hiếm

Nhật Bản phát hiện mỏ đất hiếm đủ dùng cho gần 1.000 năm

Nhật Bản phát hiện mỏ đất hiếm đủ dùng cho gần 1.000 năm

Nhật Bản phát hiện mỏ 'kho báu khổng lồ', đủ dùng cho hàng trăm năm

Nhật Bản phát hiện mỏ 'kho báu khổng lồ', đủ dùng cho hàng trăm năm

Tìm thấy khoáng chất đất hiếm ở ngoài khơi Nhật Bản, đảm bảo nhu cầu công nghiệp trong 780 năm

Tìm thấy khoáng chất đất hiếm ở ngoài khơi Nhật Bản, đảm bảo nhu cầu công nghiệp trong 780 năm

Nhật Bản phát hiện kho báu khồng lồ, đủ dùng hàng trăm năm

Nhật Bản phát hiện kho báu khồng lồ, đủ dùng hàng trăm năm

5 loài động vật khổng lồ đến độ 'khó tin'

5 loài động vật khổng lồ đến độ 'khó tin'