Ẩn mình trong rừng, bộ tộc tiên đoán thế giới như thần

Ẩn mình trong rừng, bộ tộc tiên đoán thế giới như thần

Tộc người quanh năm gắn bó trong rừng sâu song lại có hiểu biết và dự báo về tương lai chính xác đến kinh...