Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp dự kiến ra mắt ngày 27/9

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp dự kiến ra mắt ngày 27/9

Ông Nguyễn Hoàng Anh và 'Siêu ủy ban' quản lý 1,5 triệu tỷ trước 'giờ G'

Ông Nguyễn Hoàng Anh và 'Siêu ủy ban' quản lý 1,5 triệu tỷ trước 'giờ G'

Đợi 'siêu ủy ban', nhiều doanh nghiệp chưa muốn về SCIC

Đợi 'siêu ủy ban', nhiều doanh nghiệp chưa muốn về SCIC

'Siêu ủy ban' sẽ quản vốn nhà nước như thế nào?

'Siêu ủy ban' sẽ quản vốn nhà nước như thế nào?

Quản lý vốn nhà nước: Cha chung không ai khóc!

Quản lý vốn nhà nước: Cha chung không ai khóc!

Cán bộ du học sao vẫn chưa giỏi: ĐBQH trả lời

Cán bộ du học sao vẫn chưa giỏi: ĐBQH trả lời

Quản lý vốn Nhà nước: Đừng tiếp tục tiêu tốn tiền của dân nữa

Quản lý vốn Nhà nước: Đừng tiếp tục tiêu tốn tiền của dân nữa

Chuyên gia hỏi khó: Cán bộ 'du học' sao vẫn chưa giỏi?

Chuyên gia hỏi khó: Cán bộ 'du học' sao vẫn chưa giỏi?

Vạch lỗ hổng giám sát vốn khiến Doanh nghiệp bốc hơi 17.000 tỷ đồng

Vạch lỗ hổng giám sát vốn khiến Doanh nghiệp bốc hơi 17.000 tỷ đồng

Hàng ngàn cán bộ đi học nước ngoài vẫn... 'dốt'

Hàng ngàn cán bộ đi học nước ngoài vẫn... 'dốt'

Nan giải nhân sự 'siêu ủy ban' quản lý vốn nhà nước

Nan giải nhân sự 'siêu ủy ban' quản lý vốn nhà nước

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả

Xử lý mô hình quản trị doanh nghiệp 'chẳng giống ai'