Những tướng tài chấm dứt đoạn trường nghìn năm Bắc thuộc như thế nào?

Những tướng tài chấm dứt đoạn trường nghìn năm Bắc thuộc như thế nào?

Những vụ ám sát chấn động lịch sử Việt Nam (Phần 1): Bóng đêm thời Bắc thuộc

Những vụ ám sát chấn động lịch sử Việt Nam (Phần 1): Bóng đêm thời Bắc thuộc

Vị vua Việt nào khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

Vị vua Việt nào khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

Tài sản ký ức ở phố Ngô Quyền sang trọng bậc nhất một thời

Tài sản ký ức ở phố Ngô Quyền sang trọng bậc nhất một thời

Chính sử Trung Quốc viết về cái chết của Hoằng Tháo như thế nào?

Chính sử Trung Quốc viết về cái chết của Hoằng Tháo như thế nào?

Nhân tấm HCV ASIAD, nói chuyện ông cha ta dùng mái chèo đánh giặc, giữ nước

Nhân tấm HCV ASIAD, nói chuyện ông cha ta dùng mái chèo đánh giặc, giữ nước

Nhân tấm HCV ASIAD, nói chuyện ông cha ta dùng mái chèo đánh giặc, giữ nước

Nhân tấm HCV ASIAD, nói chuyện ông cha ta dùng mái chèo đánh giặc, giữ nước

Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

Nhìn lại trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938

Nhìn lại trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938

Trận đánh Mậu Tuất 938: Bản hùng ca Bạch Ðằng giang

Trận đánh Mậu Tuất 938: Bản hùng ca Bạch Ðằng giang

Hải Phòng: Tưng bừng lễ hội cấp ấn tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang

Hải Phòng: Tưng bừng lễ hội cấp ấn tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang

Đại chiến Bạch Đằng

Đại chiến Bạch Đằng