Chiến sự Ukraine: Dân quân Donesk diệt trận địa cối của Kiev vì bắn vào dân thường

Chiến sự Ukraine: Dân quân Donesk diệt trận địa cối của Kiev vì bắn vào dân thường

Ukraine lên kế hoạch tung 12.000 quân bình định Donesk

Ukraine lên kế hoạch tung 12.000 quân bình định Donesk

Quân Ukraine xả súng khiêu khích phá ngừng bắn ở Donbass

Quân Ukraine xả súng khiêu khích phá ngừng bắn ở Donbass

Chiến sự Ukraine: Dân quân Donesk 'dùng bài' chiến đấu của quân đội Syria

Chiến sự Ukraine: Dân quân Donesk 'dùng bài' chiến đấu của quân đội Syria

3 biệt kích Ukraina thiệt mạng khi xâm nhập vào Donesk,

3 biệt kích Ukraina thiệt mạng khi xâm nhập vào Donesk,

Chiến sự Ukraine: Dân quân Donbass diệt 24 lính Kiev, cố vấn Mỹ trúng mìn thiệt mạng

Chiến sự Ukraine: Dân quân Donbass diệt 24 lính Kiev, cố vấn Mỹ trúng mìn thiệt mạng

Súng nổ sau luật tái hòa nhập Donbass

Súng nổ sau luật tái hòa nhập Donbass

Trừng phạt lính Ukraine, dân quân Donesk hủy diệt trận địa cối

Trừng phạt lính Ukraine, dân quân Donesk hủy diệt trận địa cối