Chưa tăng giá vé máy bay nội địa

Chưa tăng giá vé máy bay nội địa

Dù các hãng đề nghị tăng giá trần vé máy bay nội địa, Bộ Giao thông vận tải vẫn giữ nguyên để bình ổn giá.