'Xin chào Hà Nội của tương lai' của Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc

'Xin chào Hà Nội của tương lai' của Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc

QĐND Online-Ý định làm một sản phẩm âm nhạc để kỷ niệm tròn 10 năm gắn bó, nhưng không ngờ MV 'Xin chào Hà...