Đà Nẵng liên tục phát hiện hàng chục đối tượng dương tính ma túy trong quán bar, karaoke

Đà Nẵng liên tục phát hiện hàng chục đối tượng dương tính ma túy trong quán bar, karaoke

Lực lượng 911 bắt nam sinh mua 'thuốc lắc cú mèo' đãi bạn

Lực lượng 911 bắt nam sinh mua 'thuốc lắc cú mèo' đãi bạn

Phát hiện 11 người dương tính ma túy tại quán bar ở Đà Nẵng

Phát hiện 11 người dương tính ma túy tại quán bar ở Đà Nẵng

Hơn 50 người dương tính với ma túy tại quán karaoke Mercury ở Đà Nẵng

Hơn 50 người dương tính với ma túy tại quán karaoke Mercury ở Đà Nẵng

58 đối tượng dương tính ma túy trong quán karaoke ở 'Thành phố đáng sống'

58 đối tượng dương tính ma túy trong quán karaoke ở 'Thành phố đáng sống'

Kiểm tra quán karaoke trong đêm, phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy

Kiểm tra quán karaoke trong đêm, phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy

Đột kích quán karaoke, hàng chục thanh niên dương tính với ma túy

Đột kích quán karaoke, hàng chục thanh niên dương tính với ma túy

'Kiều nữ' karaoke Mercury ở Đà Nẵng dương tính ma túy

'Kiều nữ' karaoke Mercury ở Đà Nẵng dương tính ma túy

58 nam nữ dương tính ma túy trong quán karaoke ở Đà Nẵng

58 nam nữ dương tính ma túy trong quán karaoke ở Đà Nẵng

Hàng chục nam nữ phê ma túy trong quán karaoke ở Đà Nẵng

Hàng chục nam nữ phê ma túy trong quán karaoke ở Đà Nẵng

Hàng chục nam nữ phê ma túy trong quán karaoke ở Đà Nẵng

Hàng chục nam nữ phê ma túy trong quán karaoke ở Đà Nẵng