Đồng Nai: Bắt nhóm nam nữ cùng phê ma túy trong quán karaoke

Đồng Nai: Bắt nhóm nam nữ cùng phê ma túy trong quán karaoke

Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều 'dân chơi' sử dụng ma túy

Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều 'dân chơi' sử dụng ma túy

Phát hiện 19 nam nữ chơi ma túy trong quán karaoke

Phát hiện 19 nam nữ chơi ma túy trong quán karaoke

Nhiều 'nam thanh nữ tú' sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Biên Hòa

Nhiều 'nam thanh nữ tú' sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Biên Hòa

19 thanh niên chơi ma túy trong quán karaoke lúc rạng sáng

19 thanh niên chơi ma túy trong quán karaoke lúc rạng sáng

Đồng Nai: Bắt nhóm nam nữ cùng phê ma túy trong quán karaoke

Đồng Nai: Bắt nhóm nam nữ cùng phê ma túy trong quán karaoke

Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều 'dân chơi' phê ma túy

Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều 'dân chơi' phê ma túy

Bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Đột kích quán karaoke ở Đồng Nai, bắt hàng chục 'dân chơi' phê ma túy

Đột kích quán karaoke ở Đồng Nai, bắt hàng chục 'dân chơi' phê ma túy