Liên tục phát hiện nhiều thanh niên mở 'tiệc ma túy' ở quán karaoke

Liên tục phát hiện nhiều thanh niên mở 'tiệc ma túy' ở quán karaoke

Phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Gần 100 dân chơi ma túy trong quán karaoke ở Cà Mau

Gần 100 dân chơi ma túy trong quán karaoke ở Cà Mau

Đột kích quán karaoke Gossip, phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy

Đột kích quán karaoke Gossip, phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy

Đột kích quán Karaoke phát hiện gần 100 đối tượng dương tính với ma túy, heroin

Đột kích quán Karaoke phát hiện gần 100 đối tượng dương tính với ma túy, heroin

Đột kích quán karaoke tại Cà Mau, phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy

Đột kích quán karaoke tại Cà Mau, phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy

Gần 100 nam nữ mở tiệc ma túy ở quán karaoke lớn nhất Cà Mau