Công an Thanh Hóa bắt hai đối tượng cho vay lãi suất tới 216%/năm

Công an Thanh Hóa bắt hai đối tượng cho vay lãi suất tới 216%/năm

Bắt 2 'trùm' tín dụng đen cho vay lãi suất 'cắt cổ', Công an phát hiện súng ngắn và ma túy

Bắt 2 'trùm' tín dụng đen cho vay lãi suất 'cắt cổ', Công an phát hiện súng ngắn và ma túy

Bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi với 'lãi suất cắt cổ'

Bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi với 'lãi suất cắt cổ'

Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay với lãi suất 'cắt cổ'

Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay với lãi suất 'cắt cổ'

Bắt 2 giám đốc chuyên cho vay nặng lãi, thu 1 khẩu súng

Bắt 2 giám đốc chuyên cho vay nặng lãi, thu 1 khẩu súng

Thanh Hóa: Tiếp tục bắt 2 trùm tín dụng đen cho vay lãi 'cắt cổ'

Thanh Hóa: Tiếp tục bắt 2 trùm tín dụng đen cho vay lãi 'cắt cổ'

Mở công ty dịch vụ tài chính, cho vay tiền với lãi suất từ 144% đến 216%/năm

Mở công ty dịch vụ tài chính, cho vay tiền với lãi suất từ 144% đến 216%/năm