66 người dùng ma túy tại quán bar ở Biên Hòa

66 người dùng ma túy tại quán bar ở Biên Hòa

Đột kích quán bar, phát hiện 66 người dương tính với ma túy

Đột kích quán bar, phát hiện 66 người dương tính với ma túy

Đồng Nai: Đột kích quán bar, phát hiện 66 đối tượng dương tính với ma túy

Đồng Nai: Đột kích quán bar, phát hiện 66 đối tượng dương tính với ma túy

Phát hiện 66 người dương tính với ma túy tại quán bar

Phát hiện 66 người dương tính với ma túy tại quán bar

Đồng Nai: Phát hiện 66 người dương tính với ma túy trong quán bar

Đồng Nai: Phát hiện 66 người dương tính với ma túy trong quán bar

66 thanh niên dương tính với ma túy trong quán bar

66 thanh niên dương tính với ma túy trong quán bar

Phát hiện 66 người dùng ma túy tại quán bar ở Đồng Nai

Phát hiện 66 người dùng ma túy tại quán bar ở Đồng Nai

Phát hiện 66 đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar ở Biên Hòa

Phát hiện 66 đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar ở Biên Hòa