Tái diễn trấn lột ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Lẽ nào pháp luật bó tay?

Tái diễn trấn lột ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Lẽ nào pháp luật bó tay?

Bắt 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người dân trên cao tốc

Bắt 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người dân trên cao tốc

Bắt nhóm đối tượng mang CSGT ra dọa để trấn lột tiền người vi phạm

Bắt nhóm đối tượng mang CSGT ra dọa để trấn lột tiền người vi phạm

Trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân, 5 đối tượng bị bắt

Trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân, 5 đối tượng bị bắt

Tóm gọn 'ổ nhóm' trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tóm gọn 'ổ nhóm' trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hà Nội: Bắt 5 đối tượng 'dọa CSGT' trấn tiền người vi phạm trên cao tốc

Hà Nội: Bắt 5 đối tượng 'dọa CSGT' trấn tiền người vi phạm trên cao tốc

Bắt giữ nhóm côn đồ 'dọa CSGT' trấn lột tiền người vi phạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bắt giữ nhóm côn đồ 'dọa CSGT' trấn lột tiền người vi phạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ