Lấy xe công vụ đi làm việc riêng: Yêu cầu Trưởng Công an phường giải trình

Lấy xe công vụ đi làm việc riêng: Yêu cầu Trưởng Công an phường giải trình

Cha của thanh niên đánh cô gái tại quán bánh xèo: 'Con tôi sai rồi'

Cha của thanh niên đánh cô gái tại quán bánh xèo: 'Con tôi sai rồi'

Tưởng bị giành ăn bánh xèo, nam sinh đánh gãy răng cô gái trẻ

Tưởng bị giành ăn bánh xèo, nam sinh đánh gãy răng cô gái trẻ

Tranh đĩa bánh xèo, một thanh niên đánh cô gái đến nhập viện

Tranh đĩa bánh xèo, một thanh niên đánh cô gái đến nhập viện

Giành ăn bánh xèo, nam sinh đánh cô gái trẻ gãy răng, thâm tím mặt mày

Giành ăn bánh xèo, nam sinh đánh cô gái trẻ gãy răng, thâm tím mặt mày

1 thanh niên đánh cô gái trong quán bánh xèo nhập viện

1 thanh niên đánh cô gái trong quán bánh xèo nhập viện

Đánh nhau rồi xưng cháu lãnh đạo: ​CA Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm

Đánh nhau rồi xưng cháu lãnh đạo: ​CA Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm