Kinh hoàng lãi suất tín dụng đen

Kinh hoàng lãi suất tín dụng đen

Hải Phòng: Sốc nặng vì vay nóng 50 triệu, bị siết nợ 1,3 tỷ đồng

Hải Phòng: Sốc nặng vì vay nóng 50 triệu, bị siết nợ 1,3 tỷ đồng

Hải Phòng: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'cắt cổ'

Hải Phòng: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'cắt cổ'

Hải Phòng: Vay 50 triệu đồng, bị siết nợ tới 1,3 tỷ đồng

Hải Phòng: Vay 50 triệu đồng, bị siết nợ tới 1,3 tỷ đồng

Cho vay 50 triệu, siết nợ thành... 1,3 tỷ

Cho vay 50 triệu, siết nợ thành... 1,3 tỷ

Công an tạm giữ 7 đối tượng cho vay lãi 50 triệu, siết nợ 1,3 tỷ đồng

Công an tạm giữ 7 đối tượng cho vay lãi 50 triệu, siết nợ 1,3 tỷ đồng

Từ 50 triệu đồng, người vay nợ bị ép phải trả 1,3 tỷ đồng

Từ 50 triệu đồng, người vay nợ bị ép phải trả 1,3 tỷ đồng

Vay 50 triệu, người phụ nữ bị siết nợ tới 1,3 tỷ đồng

Vay 50 triệu, người phụ nữ bị siết nợ tới 1,3 tỷ đồng

Hải Phòng: Bắt 7 đối tượng trong đường dây cho vay lãi tới 5.475%/năm

Hải Phòng: Bắt 7 đối tượng trong đường dây cho vay lãi tới 5.475%/năm

Vay 50 triệu đồng, bị nhóm vay nặng lãi ở Hải Phòng siết nợ đến 1,3 tỉ đồng

Vay 50 triệu đồng, bị nhóm vay nặng lãi ở Hải Phòng siết nợ đến 1,3 tỉ đồng

Vay 50 triệu với lãi gần 200%/năm, siết nợ 1,3 tỷ đồng

Vay 50 triệu với lãi gần 200%/năm, siết nợ 1,3 tỷ đồng

Triệt phá ổ nhóm cho vay 50 triệu, siết nợ thành 1,3 tỷ đồng

Triệt phá ổ nhóm cho vay 50 triệu, siết nợ thành 1,3 tỷ đồng

Bắt nhóm đối tượng cho vay 50 triệu đồng rồi siết nợ 1,3 tỷ đồng

Bắt nhóm đối tượng cho vay 50 triệu đồng rồi siết nợ 1,3 tỷ đồng