Khởi tố đối tượng đánh bác sỹ trong Bệnh viện Xanh Pôn

Khởi tố đối tượng đánh bác sỹ trong Bệnh viện Xanh Pôn

Hành hung bác sĩ Bệnh viện Xanh-Pôn: 'Bác sĩ làm đúng quy trình'

Hành hung bác sĩ Bệnh viện Xanh-Pôn: 'Bác sĩ làm đúng quy trình'

Người đánh bác sỹ BV Xanh Pôn từng dính đến ma túy

Người đánh bác sỹ BV Xanh Pôn từng dính đến ma túy

Kẻ hành hung bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn là ai?

Kẻ hành hung bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn là ai?

Vụ bác sĩ Xanh Pôn bị đánh: Kẻ hành hung là ai?

Vụ bác sĩ Xanh Pôn bị đánh: Kẻ hành hung là ai?

Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn lên án hành vi côn đồ với y bác sĩ

Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn lên án hành vi côn đồ với y bác sĩ

Chân dung tên côn đồ hành hung bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn

Chân dung tên côn đồ hành hung bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn