Các chuyên gia Nga sẽ đưa ra giải pháp sửa chữa mặt cầu Thăng Long

Các chuyên gia Nga sẽ đưa ra giải pháp sửa chữa mặt cầu Thăng Long

Bề mặt cầu Thăng Long rạn, lún hơn 10.000m2, Hà Nội chưa tiếp nhận

Bề mặt cầu Thăng Long rạn, lún hơn 10.000m2, Hà Nội chưa tiếp nhận

Cận cảnh mặt cầu Thăng Long bị hằn lún, rạn nứt nghiêm trọng

Cận cảnh mặt cầu Thăng Long bị hằn lún, rạn nứt nghiêm trọng

Hà Nội: Chưa nhận bàn giao vì cầu Thăng Long hư hỏng nặng

Hà Nội: Chưa nhận bàn giao vì cầu Thăng Long hư hỏng nặng

Hà Nội: Cầu Thăng Long hư hỏng nặng, nguy cơ tai nạn rất cao

Hà Nội: Cầu Thăng Long hư hỏng nặng, nguy cơ tai nạn rất cao

Mặt cầu Thăng Long bị hằn lún, rạn nứt, hư hỏng nghiêm trọng

Mặt cầu Thăng Long bị hằn lún, rạn nứt, hư hỏng nghiêm trọng

Mặt cầu Thăng Long bị hằn lún, rạn nứt nghiêm trọng, Hà Nội kiến nghị sửa chữa tổng thể

Mặt cầu Thăng Long bị hằn lún, rạn nứt nghiêm trọng, Hà Nội kiến nghị sửa chữa tổng thể