Tình yêu và tham vọng tập 22: Bố Tuệ Lâm nói sẽ có cách để Minh buộc phải cưới Lâm

Tình yêu và tham vọng tập 22: Bố Tuệ Lâm nói sẽ có cách để Minh buộc phải cưới Lâm

Tình yêu và tham vọng tập 22: Chứng kiến con gái mình cố gắng bao nhiêu năm nhưng vẫn không thể chiếm được...