Biên đạo múa Trần Ly Ly: Nghệ sĩ đến thế giới này để cống hiến

Biên đạo múa Trần Ly Ly: Nghệ sĩ đến thế giới này để cống hiến

Dự định vẽ 108 tranh chung đề tài về hoa sen để tặng cho bạn hữu, biên đạo múa Trần Ly Ly cứ thế miệt mài...
'Tốt nhất là miệng nói, tay làm, nêu gương cho người khác...'

'Tốt nhất là miệng nói, tay làm, nêu gương cho người khác...'

Ý Đảng, lòng dân ở Thoại Sơn

Ý Đảng, lòng dân ở Thoại Sơn

10 đơn vị đến các quận tham gia sơ khảo Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố

10 đơn vị đến các quận tham gia sơ khảo Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố

Đức tính khiêm nhường và tình yêu thương bao la của Bác

Đức tính khiêm nhường và tình yêu thương bao la của Bác

Phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Noi gương Bác, việc gì có lợi cho dân phải làm hết sức

Hôm nay giao lưu toàn quốc với các điển hình tiêu biểu

Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân