Bài nhảy flashmob tái hiện lại các sự kiện trong phim Harry Potter

Bài nhảy flashmob tái hiện lại các sự kiện trong phim Harry Potter

Hơn 40 học sinh của nhóm nhảy PAC, Arizona, Mỹ đã cùng nhau tái hiện những diễn biến nổi bật của bộ phim...