Phó chủ tịch UBND phường bị khởi tố vì để Trưởng phố 'ăn tiền' nhà nước

Phó chủ tịch UBND phường bị khởi tố vì để Trưởng phố 'ăn tiền' nhà nước

Thanh Hóa: Tiếp tục khởi tố Phó chủ tịch phường vụ khai khống đất lúa thành đất hoa ly

Thanh Hóa: Tiếp tục khởi tố Phó chủ tịch phường vụ khai khống đất lúa thành đất hoa ly

Để ông Trưởng thôn 'ăn tiền' Nhà nước, bà Phó chủ tịch phường bị khởi tố

Để ông Trưởng thôn 'ăn tiền' Nhà nước, bà Phó chủ tịch phường bị khởi tố

Thanh Hóa: Trưởng khu phố lập khống hồ sơ để chia chác tiền đề bù

Thanh Hóa: Trưởng khu phố lập khống hồ sơ để chia chác tiền đề bù

Khởi tố nữ phó chủ tịch để xảy ra lập hồ sơ khống rút tiền tỉ

Khởi tố nữ phó chủ tịch để xảy ra lập hồ sơ khống rút tiền tỉ

Bắt Trưởng phố lập khống hồ sơ đền bù đất, gây thất thoát tài sản của Nhà nước

Bắt Trưởng phố lập khống hồ sơ đền bù đất, gây thất thoát tài sản của Nhà nước

Khởi tố hai cán bộ phường Đông Hải, TP Thanh Hóa

Khởi tố hai cán bộ phường Đông Hải, TP Thanh Hóa

Bắt trưởng phố câu kết lập hồ sơ khống 'hô biến' lúa thành hoa ly, gây thiệt hại 1,6 tỉ đồng

Bắt trưởng phố câu kết lập hồ sơ khống 'hô biến' lúa thành hoa ly, gây thiệt hại 1,6 tỉ đồng

Khởi tố phó chủ tịch phường và trưởng phố lập hồ sơ khống rút tiền đền bù

Khởi tố phó chủ tịch phường và trưởng phố lập hồ sơ khống rút tiền đền bù

Khởi tố bị can đối với Phó chủ tịch UBND phường Đông Hải; bắt tạm giam Trưởng phố Lễ Môn (TP Thanh Hóa)

Khởi tố bị can đối với Phó chủ tịch UBND phường Đông Hải; bắt tạm giam Trưởng phố Lễ Môn (TP Thanh Hóa)

Bắt Phó giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP. Thanh Hóa

Bắt Phó giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP. Thanh Hóa

Bắt PGĐ Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa

Bắt PGĐ Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa

Bắt tạm giam Phó giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng thành phố Thanh Hóa

Bắt Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng TP Thanh Hóa

Bắt Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng TP Thanh Hóa

Bắt giam Phó giám đốc Ban giải phóng mặt bằng - tái định cư Tp Thanh Hóa

Bắt giam Phó giám đốc Ban giải phóng mặt bằng - tái định cư Tp Thanh Hóa