Niềm vui từ chương trình 'Nâng bước em tới trường'

Niềm vui từ chương trình 'Nâng bước em tới trường'

Cùng việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội...