Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng lạm thu đầu năm học

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng lạm thu đầu năm học

Huế: Thu hơn 300 triệu tiền 'tự nguyện' của phụ huynh, trường bị 'tuýt còi'

Huế: Thu hơn 300 triệu tiền 'tự nguyện' của phụ huynh, trường bị 'tuýt còi'

TP Huế: Thu sai quy định, trường tiểu học phải trả lại hơn 300 triệu đồng

TP Huế: Thu sai quy định, trường tiểu học phải trả lại hơn 300 triệu đồng

Buộc trường tiểu học trả lại khoản thu 'tự nguyện đóng góp' 309 triệu

Buộc trường tiểu học trả lại khoản thu 'tự nguyện đóng góp' 309 triệu

Trường tiểu học bị buộc trả lại hàng trăm triệu đồng thu sai quy định

Trường tiểu học bị buộc trả lại hàng trăm triệu đồng thu sai quy định

Trường tiểu học Quang Trung trả lại hàng trăm triệu tiền thu sai quy định

Trường tiểu học Quang Trung trả lại hàng trăm triệu tiền thu sai quy định

Trường tiểu học phải trả lại hơn 300 triệu thu sai quy định

Trường tiểu học phải trả lại hơn 300 triệu thu sai quy định

Trường 'tắm biển sau khai giảng' bị buộc trả hàng trăm triệu đồng

Trường 'tắm biển sau khai giảng' bị buộc trả hàng trăm triệu đồng

Cảnh sát hình sự phá ổ xóc đĩa trong đêm, thu hàng trăm triệu

Cảnh sát hình sự phá ổ xóc đĩa trong đêm, thu hàng trăm triệu

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC cho hàng trăm hộ dân ở chung cư

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC cho hàng trăm hộ dân ở chung cư