Nữ tài xế đỗ ô tô giữa đường ray về nhà ngủ

Nữ tài xế đỗ ô tô giữa đường ray về nhà ngủ

Nữ tài xế ở Đà Nẵng đỗ xe giữa đường ray rồi đi vào nhà riêng nằm gần đó để ngủ, cản trở đầu máy tàu vào ga...
Nữ tài xế ở Đà Nẵng đỗ xe ô tô giữa đường ray rồi về nhà ngủ

Nữ tài xế ở Đà Nẵng đỗ xe ô tô giữa đường ray rồi về nhà ngủ

Nữ tài xế đỗ ô tô giữa đường sắt rồi... về nhà ngủ

Nữ tài xế đỗ ô tô giữa đường sắt rồi... về nhà ngủ

Đà Nẵng: 2 ô tô đậu trên đường ray, cản trở đầu máy tàu lửa

Đà Nẵng: 2 ô tô đậu trên đường ray, cản trở đầu máy tàu lửa

Nữ tài xế ở Đà Nẵng đỗ ôtô trên đường ray rồi vào nhà ngủ

Nữ tài xế ở Đà Nẵng đỗ ôtô trên đường ray rồi vào nhà ngủ

Đậu xe giữa đường tàu rồi đi uống cà phê, về nhà đi ngủ

Đậu xe giữa đường tàu rồi đi uống cà phê, về nhà đi ngủ

Hai người đỗ xe ô tô giữa đường ray tàu hỏa, người đi ngủ, người đi uống cà phê

Hai người đỗ xe ô tô giữa đường ray tàu hỏa, người đi ngủ, người đi uống cà phê

Ngang nhiên đỗ xế hộp trên đường sắt để... vào nhà ngủ

Ngang nhiên đỗ xế hộp trên đường sắt để... vào nhà ngủ

Nữ tài xế ở Đà Nẵng thản nhiên đậu xế hộp sát đường ray rồi vào nhà ngủ

Nữ tài xế ở Đà Nẵng thản nhiên đậu xế hộp sát đường ray rồi vào nhà ngủ