TP Hội An: Cá nuôi lồng bè chết trắng chưa rõ nguyên nhân

TP Hội An: Cá nuôi lồng bè chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Cá nuôi lồng bè ở Hội An chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Cá nuôi lồng bè ở Hội An chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Quảng Nam: Gần 50 lồng bè nuôi cá bị chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Quảng Nam: Gần 50 lồng bè nuôi cá bị chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Cá nuôi lồng bè chết trắng tại Hội An

Cá nuôi lồng bè chết trắng tại Hội An

Hội An (Quảng Nam): Cá nuôi lồng bè chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Hội An (Quảng Nam): Cá nuôi lồng bè chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Quảng Nam: Bờ biển Cửa Đại Hội An lại đứng trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Quảng Nam: Bờ biển Cửa Đại Hội An lại đứng trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Quảng Nam tạm dừng hoạt động dịch vụ cano kéo dù bay trên biển

Quảng Nam tạm dừng hoạt động dịch vụ cano kéo dù bay trên biển

Tạm dừng loại hình du lịch ca nô kéo dù bay ở Hội An

Tạm dừng loại hình du lịch ca nô kéo dù bay ở Hội An