Chuyện xưa soi rọi đến mai sau

Chuyện xưa soi rọi đến mai sau

Chọn tác phẩm kịch thơ của cố tác giả Hoàng Công Khanh, Nhà hát Chèo Quân đội đã dàn dựng và ra mắt vở chèo...