Tổ chức Y tế thế giới công nhận Việt Nam loại trừ được thêm một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Tổ chức Y tế thế giới công nhận Việt Nam loại trừ được thêm một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam đã loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam đã loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam loại trừ được bệnh chân voi

Việt Nam loại trừ được bệnh chân voi

Việt Nam loại trừ được bệnh chân voi

Việt Nam loại trừ được bệnh chân voi

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh phù chân voi

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh phù chân voi

Việt Nam là một trong số ít quốc gia loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam là một trong số ít quốc gia loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

Rùng mình cận cảnh gắp giun ký sinh dài 15 cm ra khỏi mắt người

Rùng mình cận cảnh gắp giun ký sinh dài 15 cm ra khỏi mắt người

Cận cảnh gắp giun ký sinh dài 15cm ra khỏi mắt người

Cận cảnh gắp giun ký sinh dài 15cm ra khỏi mắt người

Cô gái trẻ bị bệnh phù chân voi hiếm gặp: Hết bệnh em sẽ đi làm

Cô gái trẻ bị bệnh phù chân voi hiếm gặp: Hết bệnh em sẽ đi làm

Những vũ khí mới chống ký sinh trùng

Những vũ khí mới chống ký sinh trùng

Việt Nam có tồn tại bệnh 'chân voi' sau khi bị muỗi đốt?

Việt Nam có tồn tại bệnh 'chân voi' sau khi bị muỗi đốt?