Cảnh sát đột kích điều tra tòa nhà của Dae Sung (Big Bang)

Cảnh sát đột kích điều tra tòa nhà của Dae Sung (Big Bang)

Mới đây, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong tòa nhà của Dae Sung.