T-14 Armata - Vũ khí làm thay đổi 'cán cân quyền lực thế giới'

T-14 Armata - Vũ khí làm thay đổi 'cán cân quyền lực thế giới'

Điều khiến T-14 trở nên đặc biệt là chưa nơi nào ở phương Tây có thể tạo ra một chiếc xe tăng siêu việt và...