Đàm phán Nga - Ukraine có tiến bộ, mâu thuẫn trong EU ngày càng bị 'khoét sâu'

Đàm phán Nga - Ukraine có tiến bộ, mâu thuẫn trong EU ngày càng bị 'khoét sâu'

Làm hòa với Nga, Tổng thống Pháp muốn 'đảo chiều lịch sử'?

Làm hòa với Nga, Tổng thống Pháp muốn 'đảo chiều lịch sử'?

Cải thiện quan hệ Nga – Pháp

Dân Pháp chen chân xem trực thăng của ông Putin hạ cánh

Dân Pháp chen chân xem trực thăng của ông Putin hạ cánh

Lãnh đạo Pháp tin tương lai nước Nga gắn chặt với châu Âu

Lãnh đạo Pháp tin tương lai nước Nga gắn chặt với châu Âu

Pháp thừa nhận vị thế của Nga trong vấn đề toàn cầu

Pháp thừa nhận vị thế của Nga trong vấn đề toàn cầu

Pháp-Nga lạc quan song vẫn thận trọng về tình hình Ukraine

Pháp-Nga lạc quan song vẫn thận trọng về tình hình Ukraine

Tổng thống Pháp đón Tổng thống Nga ngay trước thềm G7

Tổng thống Pháp đón Tổng thống Nga ngay trước thềm G7