Liệu tế bào da có thể biến thành trứng và tinh trùng?

Liệu tế bào da có thể biến thành trứng và tinh trùng?

Cuộc cách mạng mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng làm nảy sinh các vấn đề đạo đức. Bốn mươi năm trước, hàng...