Mưa dưới ngọn đèn

Mưa dưới ngọn đèn

Mưa đến khi những cọng nắng mỏng manh, nhợt nhạt vẫn chưa sẵn sàng bước vào chuyến hóa thân vào xa thẳm.