Rồng bay phượng múa trên cổ vật vô giá triều Nguyễn mang ý nghĩa gì?

Rồng bay phượng múa trên cổ vật vô giá triều Nguyễn mang ý nghĩa gì?

Lộng lẫy rồng-phượng trên bảo vật triều Nguyễn

Gần 100 hiện vật quý hiếm tại triễn lãm 'Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn'

Gần 100 hiện vật quý hiếm tại triễn lãm 'Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn'

Mê mẩn ngắm bảo vật hoàng cung bằng vàng ròng

Mê mẩn ngắm bảo vật hoàng cung bằng vàng ròng

Chiêm ngưỡng những bảo vật rồng - phượng triều Nguyễn

Chiêm ngưỡng những bảo vật rồng - phượng triều Nguyễn

Độc đáo triển lãm 'Rồng- phượng trên bảo vật triều Nguyễn'

Độc đáo triển lãm 'Rồng- phượng trên bảo vật triều Nguyễn'

Chiêm ngưỡng 'rồng bay, phượng múa' trên bảo vật triều Nguyễn

Chiêm ngưỡng 'rồng bay, phượng múa' trên bảo vật triều Nguyễn

Đến Huế ngắm rồng - phượng trên bảo vật triều Nguyễn

Đến Huế ngắm rồng - phượng trên bảo vật triều Nguyễn

Sự kiện không nên bỏ qua khi đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam

Sự kiện không nên bỏ qua khi đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam