Trường Nhân Việt tổ chức liên hoan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

GDVN- Người dân xung quanh Trường Nhân Việt phản ánh trường tổ chức ăn tối cho cả trăm học sinh nội trú lớp 12, bật nhạc, hò la om sòm.