Sẻ chia cùng với người dân vùng lũ

Sẻ chia cùng với người dân vùng lũ

Ngay sau khi trận lũ ống, lũ quét xảy ra tại 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát, khi các bản trên địa bàn các...