Điểm lại những vụ hỏa hoạn nhà thờ tại Việt Nam

Điểm lại những vụ hỏa hoạn nhà thờ tại Việt Nam

Hỗ trợ Giáo xứ Thọ Vực 50 triệu đồng khắc phục hỏa hoạn

Hỗ trợ Giáo xứ Thọ Vực 50 triệu đồng khắc phục hỏa hoạn

'Bà hỏa' thiêu rụi toàn bộ nội thất nhà thờ Thọ Vực

'Bà hỏa' thiêu rụi toàn bộ nội thất nhà thờ Thọ Vực

Công an nỗ lực dập lửa đám cháy ở nhà thờ Công giáo

Công an nỗ lực dập lửa đám cháy ở nhà thờ Công giáo

Nhà thờ ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi

Nhà thờ ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: Nhà thờ Thọ Vực bị cháy nghi do chập điện

Hà Tĩnh: Nhà thờ Thọ Vực bị cháy nghi do chập điện

'Bà hỏa' gây họa ở nhà thờ Thọ Vực

'Bà hỏa' gây họa ở nhà thờ Thọ Vực

Cháy lớn ở nhà thờ giáo xứ Thọ Vực, Hà Tĩnh

Cháy lớn ở nhà thờ giáo xứ Thọ Vực, Hà Tĩnh

'Bà hỏa' ghé thăm nhà thờ giáo xứ Thọ Vực, nhiều tài sản bị thiêu rụi

'Bà hỏa' ghé thăm nhà thờ giáo xứ Thọ Vực, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: Nhà thờ Thọ Vực bị cháy lớn

Hà Tĩnh: Nhà thờ Thọ Vực bị cháy lớn

Cháy nhà thờ Hà Tĩnh, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi

Cháy nhà thờ Hà Tĩnh, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi

Cháy lớn ở nhà thờ giáo xứ Thọ Vực

Cháy lớn ở nhà thờ giáo xứ Thọ Vực

Cháy nhà thờ xứ Thọ Vực, hàng trăm m2 trần gỗ bị thiêu rụi

Cháy nhà thờ xứ Thọ Vực, hàng trăm m2 trần gỗ bị thiêu rụi

Cháy lớn tại nhà thờ Thọ Vực ở Hà Tĩnh

Cháy lớn tại nhà thờ Thọ Vực ở Hà Tĩnh

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà thờ giáo xứ Thọ Vực

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà thờ giáo xứ Thọ Vực

Hà Tĩnh: Một nhà thờ cháy dữ dội, nội thất bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: Một nhà thờ cháy dữ dội, nội thất bị thiêu rụi

Một nhà thờ ở Hà Tĩnh cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản

Một nhà thờ ở Hà Tĩnh cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản

Nhà thờ Thọ Vực bị thiêu rụi sau 2 giờ hỏa hoạn

Nhà thờ Thọ Vực bị thiêu rụi sau 2 giờ hỏa hoạn

Cháy nhà thờ giáo xứ, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi

Cháy nhà thờ giáo xứ, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi

Cháy lớn tại nhà thờ ở Hà Tĩnh, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Cháy lớn tại nhà thờ ở Hà Tĩnh, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Một nhà thờ bị cháy rụi tại Hà Tĩnh sau khi bà 'Hỏa' ghé thăm

Một nhà thờ bị cháy rụi tại Hà Tĩnh sau khi bà 'Hỏa' ghé thăm

Hà Tĩnh: Cháy lớn tại nhà thờ Thọ Vực

Hà Tĩnh: Cháy lớn tại nhà thờ Thọ Vực

Hà Tĩnh: Cháy lớn tại nhà thờ Thọ Vực

Hà Tĩnh: Cháy lớn tại nhà thờ Thọ Vực