Mô hình hang đá Noel cao 20 m bất ngờ cháy ngùn ngụt trước Giáng sinh

Mô hình hang đá Noel cao 20 m bất ngờ cháy ngùn ngụt trước Giáng sinh

Hang đá cao gần 20 mét trước cửa nhà thờ bốc cháy dữ dội

Hang đá cao gần 20 mét trước cửa nhà thờ bốc cháy dữ dội

Hang đá mừng đón Giáng sinh bốc cháy ngùn ngụt

Hang đá mừng đón Giáng sinh bốc cháy ngùn ngụt

Mô hình hang đá Noel cao 20m ở Nam Định bất ngờ cháy rụi

Mô hình hang đá Noel cao 20m ở Nam Định bất ngờ cháy rụi

Nam Định: Trước thềm Giáng sinh, hang đá cao 20m trước nhà thờ Liêu Ngạn bốc cháy dữ dội

Nam Định: Trước thềm Giáng sinh, hang đá cao 20m trước nhà thờ Liêu Ngạn bốc cháy dữ dội

Ngọn lửa bao trùm trước cửa nhà thờ Liêu Ngạn, người dân bất lực nhìn hang đá bị thiêu rụi

Ngọn lửa bao trùm trước cửa nhà thờ Liêu Ngạn, người dân bất lực nhìn hang đá bị thiêu rụi

Mô hình hang đá nhà thờ cao 20 m cháy trước thềm Giáng sinh

Mô hình hang đá nhà thờ cao 20 m cháy trước thềm Giáng sinh

Nam Định: Cháy lớn trước cửa nhà thờ Liêu Ngạn

Nam Định: Cháy lớn trước cửa nhà thờ Liêu Ngạn