Lão nông 4 năm chống tiêu cực cao tốc: 'Làm không phải chờ ngày được khen thưởng'

Lão nông 4 năm chống tiêu cực cao tốc: 'Làm không phải chờ ngày được khen thưởng'

Công nhân thầu Trung Quốc đánh người tố cao tốc 34.500 tỷ

Công nhân thầu Trung Quốc đánh người tố cao tốc 34.500 tỷ

Bị đánh nhập viện vì tố nhà thầu gian dối khi làm cao tốc 34.500 tỷ

Bị đánh nhập viện vì tố nhà thầu gian dối khi làm cao tốc 34.500 tỷ

'Cao tốc hơn 34.500 tỷ mới làm đã hỏng': Sau ổ gà là thấm dột

'Cao tốc hơn 34.500 tỷ mới làm đã hỏng': Sau ổ gà là thấm dột

Cao tốc 34.000 tỷ: Sau 'ổ gà' lại thủng 'tổ ong' hầm chui

Cao tốc 34.000 tỷ: Sau 'ổ gà' lại thủng 'tổ ong' hầm chui

Cầu và hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước: Nhà thầu Trung Quốc từng bị tố gian dối

Cầu và hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước: Nhà thầu Trung Quốc từng bị tố gian dối

Chưa khen người tố cáo sai phạm cao tốc 34.500 tỷ vì...

Chưa khen người tố cáo sai phạm cao tốc 34.500 tỷ vì...

VEC lên tiếng về thấm nước ở hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

VEC lên tiếng về thấm nước ở hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Lão nông điều tra sai phạm trên cao tốc 34.000 tỉ đồng

Lão nông điều tra sai phạm trên cao tốc 34.000 tỉ đồng

Không thể nói khác, đó là: Một cái tát!

Không thể nói khác, đó là: Một cái tát!

Chuyện lão nông từng tố cáo nhà thầu cao tốc thi công gian dối

Chuyện lão nông từng tố cáo nhà thầu cao tốc thi công gian dối

Cao tốc 34.500 tỷ đồng: Chuyện lão nông 'vào hang bắt cọp'

Cao tốc 34.500 tỷ đồng: Chuyện lão nông 'vào hang bắt cọp'

Những khoản chi lạ lùng, quá nhiều nhà thầu phụ

Những khoản chi lạ lùng, quá nhiều nhà thầu phụ

Nhà thầu TQ bị tố dùng bùn đắp cao tốc, Bộ GTVT nói gì?

Nhà thầu TQ bị tố dùng bùn đắp cao tốc, Bộ GTVT nói gì?

Nhà thầu TQ bị tố dùng bùn đắp cao tốc, Bộ GTVT nói gì?

Nhà thầu TQ bị tố dùng bùn đắp cao tốc, Bộ GTVT nói gì?

Cao tốc 34.000 tỷ vừa dùng đã hỏng: Không có chuyện lấy đất bùn để đắp cao tốc!

Cao tốc 34.000 tỷ vừa dùng đã hỏng: Không có chuyện lấy đất bùn để đắp cao tốc!

Nhà thầu Trung Quốc bị tố dùng bùn đắp cao tốc, Bộ GTVT nói gì

Nhà thầu Trung Quốc bị tố dùng bùn đắp cao tốc, Bộ GTVT nói gì

Lão nông nghèo kiết xác hăng hái chống tiêu cực, bây giờ ra sao?

Lão nông nghèo kiết xác hăng hái chống tiêu cực, bây giờ ra sao?