Tiến trình hòa bình tại Afghanistan vẫn dang dở

Tiến trình hòa bình tại Afghanistan vẫn dang dở

Dù đã có động thái thiện chí được ghi nhận, triển vọng các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và lực...
Hội nghị hòa bình toàn quốc Afghanistan gỡ bế tắc về tù nhân Taliban

Hội nghị hòa bình toàn quốc Afghanistan gỡ bế tắc về tù nhân Taliban

Afghanistan tiếp tục phóng thích hàng nghìn tù nhân Taliban

Afghanistan tiếp tục phóng thích hàng nghìn tù nhân Taliban

Đằng sau 'cử chỉ thiện chí' của Afghanistan

Đằng sau 'cử chỉ thiện chí' của Afghanistan

Chính phủ Afghanistan đã phóng thích 900 tù nhân Taliban

Chính phủ Afghanistan đã phóng thích 900 tù nhân Taliban

Afghanistan phóng thích 100 tù nhân Taliban

Afghanistan phóng thích 100 tù nhân Taliban

Afghanistan phóng thích 100 tù nhân Taliban đầu tiên sau ngừng bắn

Afghanistan phóng thích 100 tù nhân Taliban đầu tiên sau ngừng bắn

Taliban đánh sập mọi thế cờ của Mỹ ở Aghanistan

Taliban đánh sập mọi thế cờ của Mỹ ở Aghanistan

Hỗn loạn chính trị Afghanistan, Mỹ rút quân trong lo âu

Hỗn loạn chính trị Afghanistan, Mỹ rút quân trong lo âu

Hàng ngàn chiến binh Taliban được phóng thích

Hàng ngàn chiến binh Taliban được phóng thích

Afghanistan: Taliban tuyên bố sẵn sàng cho việc trao đổi tù binh

Afghanistan: Taliban tuyên bố sẵn sàng cho việc trao đổi tù binh

Afghanistan hoãn trao đổi tù nhân với nhóm phiến quân Taliban

Afghanistan hoãn trao đổi tù nhân với nhóm phiến quân Taliban