Bí thư vào nhà nghỉ cùng nữ cán bộ: Không kỷ luật, nhưng không được tái phạm

Bí thư vào nhà nghỉ cùng nữ cán bộ: Không kỷ luật, nhưng không được tái phạm

Bí thư huyện 'thăm' nữ cán bộ trong nhà nghỉ bị kiểm điểm, chuyển công tác

Bí thư huyện 'thăm' nữ cán bộ trong nhà nghỉ bị kiểm điểm, chuyển công tác

Kết luận bất ngờ về vụ Bí thư huyện vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ

Kết luận bất ngờ về vụ Bí thư huyện vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ

Bí thư huyện và nữ cán bộ vào nhà nghỉ cần 'rút kinh nghiệm, không tái phạm'

Bí thư huyện và nữ cán bộ vào nhà nghỉ cần 'rút kinh nghiệm, không tái phạm'

Bí thư huyện vào nhà nghỉ 'thăm' nữ cán bộ: Không quan hệ bất chính

Bí thư huyện vào nhà nghỉ 'thăm' nữ cán bộ: Không quan hệ bất chính

Cán bộ & nhà nghỉ

Cán bộ & nhà nghỉ

Bí thư huyện ủy vào nhà nghỉ 'thăm' nữ cán bộ bị 'trúng gió'

Bí thư huyện ủy vào nhà nghỉ 'thăm' nữ cán bộ bị 'trúng gió'