Khen thưởng hai du khách nước ngoài dũng cảm cứu người trong hỏa hoạn

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cảm ơn hai du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ bên trong đám cháy

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cảm ơn hai du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ bên trong đám cháy

Cục Cảnh sát PCCC khen thưởng du khách cứu 2 em nhỏ khỏi đám cháy

Cục Cảnh sát PCCC khen thưởng du khách cứu 2 em nhỏ khỏi đám cháy

Bộ Công an khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Bộ Công an khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Bộ Công an trao Bằng khen cho 2 du khách cứu các em nhỏ kẹt trong đám cháy

Bộ Công an trao Bằng khen cho 2 du khách cứu các em nhỏ kẹt trong đám cháy

Cục Cảnh sát PCCC tuyên dương du khách nước ngoài lao vào đám cháy cứu 2 em nhỏ

Cục Cảnh sát PCCC tuyên dương du khách nước ngoài lao vào đám cháy cứu 2 em nhỏ

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gửi thư cảm ơn hai du khách nước ngoài

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gửi thư cảm ơn hai du khách nước ngoài

Khen thưởng 2 du khách nước ngoài cứu trẻ em trong đám cháy

Khen thưởng 2 du khách nước ngoài cứu trẻ em trong đám cháy

Tặng bằng khen du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ bị kẹt trong đám cháy

Tặng bằng khen du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ bị kẹt trong đám cháy

Cứu 2 em nhỏ bị kẹt trong đám cháy, hai du khách được khen thưởng

Cứu 2 em nhỏ bị kẹt trong đám cháy, hai du khách được khen thưởng

Khen tặng hai du khách nước ngoài lao vào ngôi nhà cháy cứu hai em nhỏ

Khen tặng hai du khách nước ngoài lao vào ngôi nhà cháy cứu hai em nhỏ

Du khách cứu 2 em nhỏ trong đám cháy: 'Ai chứng kiến cũng sẵn sàng cứu'

Du khách cứu 2 em nhỏ trong đám cháy: 'Ai chứng kiến cũng sẵn sàng cứu'

Du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ mắc kẹt trong đám cháy

Du khách nước ngoài dũng cảm cứu hai em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Du khách nước ngoài dũng cảm cứu hai em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Người nước ngoài bị thương khi cứu 2 em nhỏ trong vụ cháy nhà nghỉ

Người nước ngoài bị thương khi cứu 2 em nhỏ trong vụ cháy nhà nghỉ

Du khách nước ngoài cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi đám cháy

Du khách nước ngoài cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi đám cháy

Du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ mắc kẹt trong đám cháy

Du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ mắc kẹt trong đám cháy

Du khách nước ngoài dũng cảm cứu 2 em nhỏ mắc kẹt trong đám cháy

Du khách nước ngoài dũng cảm cứu 2 em nhỏ mắc kẹt trong đám cháy

Leo qua sân thượng cứu 2 em nhỏ mắc kẹt trong đám cháy, du khách nước ngoài bất tỉnh

Leo qua sân thượng cứu 2 em nhỏ mắc kẹt trong đám cháy, du khách nước ngoài bất tỉnh

Cháy nhà nghỉ, 2 em nhỏ may mắn được du khách nước ngoài cứu thoát

Cháy nhà nghỉ, 2 em nhỏ may mắn được du khách nước ngoài cứu thoát

Du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em trong ngôi nhà cháy bị khóa cửa

Du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em trong ngôi nhà cháy bị khóa cửa