Nổ nhà máy thép ở đất Cảng: Có 2 công nhân thiệt mạng

Nổ nhà máy thép ở đất Cảng: Có 2 công nhân thiệt mạng

Vụ nổ nhà máy thép ở Hải Phòng: thêm 1 người tử vong

Vụ nổ nhà máy thép ở Hải Phòng: thêm 1 người tử vong

Nổ lớn tại nhà máy thép Cửu Long, 1 người chết, hơn chục người bị thương

Nổ lớn tại nhà máy thép Cửu Long, 1 người chết, hơn chục người bị thương

Nhận định nguyên nhân nổ lò luyện thép 12 người thương vong ở Hải Phòng

Nhận định nguyên nhân nổ lò luyện thép 12 người thương vong ở Hải Phòng

Nổ tại nhà máy thép, 11 người bị thương

Nổ lớn tại nhà máy thép ngày đầu tiên hoạt động, 12 người thương vong

Nổ lớn tại nhà máy thép ngày đầu tiên hoạt động, 12 người thương vong

Nổ nhà máy thép, 12 công nhân thương vong: Nhà máy hoạt động không báo cáo cơ quan chức năng

Nổ lò nấu thép tại nhà máy thép Cửu Long (Hải Phòng), 12 người thương vong

Nhà máy thép phát nổ, ít nhất 13 người bị thương

Nhà máy thép ở Hải Phòng phát nổ,1 người chết, 11 người bị thương

Hải Phòng: Nhà máy thép bất ngờ phát nổ, nhiều người bị thương

Hải Phòng: Nổ lớn ở nhà máy thép, 13 người bị thương

Nổ lớn ở nhà máy thép Dragon (Hải Phòng), nhiều người bị thương

Nóng: Nổ nhà máy thép ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt