Nhiều giải pháp cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân vùng hạn mặn

Nhiều giải pháp cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân vùng hạn mặn

Mùa khô 2020, hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân tỉnh Tiền...
Tiền Giang giúp dân vùng thiên tai giải quyết khó khăn nước sinh hoạt

Tiền Giang giúp dân vùng thiên tai giải quyết khó khăn nước sinh hoạt

'Giải hạn' nước sinh hoạt cho vùng hạn mặn Gò Công Tây

'Giải hạn' nước sinh hoạt cho vùng hạn mặn Gò Công Tây

Đà Nẵng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Đà Nẵng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Tiền Giang: Đầu tư cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân vùng ven biển khó khăn

Tiền Giang: Đầu tư cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân vùng ven biển khó khăn

Tiền Giang đầu tư hơn 175 tỷ đồng thi công công trình cấp nước

Tiền Giang đầu tư hơn 175 tỷ đồng thi công công trình cấp nước

Tiền Giang nỗ lực vượt qua hạn, mặn

Tiền Giang: Công trình ngăn mặn hàng chục tỷ đồng nguy cơ thành 'trữ mặn'

Tiền Giang: Vì sao đắp kênh trữ ngọt trở thành trữ mặn?

Vì sao kênh trữ nước ngọt lại bị nhiễm mặn?

Nhựa Đồng Nai: Gánh nặng khi lấn sân sang những ngành nghề mới

Cổ phiếu ngành nước - hàng tốt 'ở ẩn'

Tiền Giang: Công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn triển khai theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3