Nổ ở nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ, 20 người thiệt mạng

Nổ ở nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ, 20 người thiệt mạng

Nổ ở nhà máy nhiệt điện của Ấn Độ làm 20 người thiệt mạng

Nổ ở nhà máy nhiệt điện của Ấn Độ làm 20 người thiệt mạng

Thương vong tăng trong vụ nổ nhà máy nhiệt điện tại Ấn Độ

Thương vong tăng trong vụ nổ nhà máy nhiệt điện tại Ấn Độ

Ấn Độ: Nổ nhà máy nhiệt điện, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ấn Độ: Nổ nhà máy nhiệt điện, ít nhất 10 người thiệt mạng

Vụ nổ nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ: Thương vong tiếp tục tăng

Vụ nổ nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ: Thương vong tiếp tục tăng

Ấn Độ: Nhà máy nhiệt điện nổ như bom, hàng trăm người thương vong

Ấn Độ: Nhà máy nhiệt điện nổ như bom, hàng trăm người thương vong

Nổ nhà máy điện ở Ấn Độ, hàng trăm người thương vong

Nổ nhà máy điện ở Ấn Độ, hàng trăm người thương vong

Tin thế giới mới nhất ngày 2/11/2017

Tin thế giới mới nhất ngày 2/11/2017

Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện Ấn Độ, hàng trăm người thương vong

Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện Ấn Độ, hàng trăm người thương vong