Cháy nhà máy sản xuất 'Quỷ Sa tan II', khó khăn chồng chất khó khăn cho Nga

Cháy nhà máy chế tạo tên lửa đạn đạo của Nga

Cháy nhà máy chế tạo tên lửa đạn đạo của Nga

Cháy dữ dội tại nhà máy sản xuất tên lửa Nga

Cháy dữ dội tại nhà máy sản xuất tên lửa Nga

Cháy lớn tại nhà máy chế tạo tên lửa Nga

Cháy lớn tại nhà máy chế tạo tên lửa Nga

Hỏa hoạn bùng phát, nhà máy sản xuất siêu tên lửa ICBM Sarmat của Nga chìm trong biển lửa

Hỏa hoạn bùng phát, nhà máy sản xuất siêu tên lửa ICBM Sarmat của Nga chìm trong biển lửa

Cháy lớn ở nhà máy sản xuất tên lửa Krasmash của Nga

Cháy lớn ở nhà máy sản xuất tên lửa Krasmash của Nga

Nhà máy sản xuất tên lửa Nga bốc cháy ngùn ngụt

Nhà máy sản xuất tên lửa Nga bốc cháy ngùn ngụt

Hỏa hoạn kinh hoàng tại nhà máy chế tạo tên lửa hiện đại của Nga

Hỏa hoạn kinh hoàng tại nhà máy chế tạo tên lửa hiện đại của Nga

Cháy kinh hoàng ở nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo Sarmat và Sineva của Nga

Cháy kinh hoàng ở nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo Sarmat và Sineva của Nga

Lửa lớn bao trùm 24.000m2 nhà máy chế tạo tên lửa của Nga

Lửa lớn bao trùm 24.000m2 nhà máy chế tạo tên lửa của Nga