Phạt 'khủng' nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường

Phạt 'khủng' nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường

Vụ 28.000 tấn mía chờ 'giải cứu': Chủ tịch tỉnh Bình Định nói gì?

Vụ 28.000 tấn mía chờ 'giải cứu': Chủ tịch tỉnh Bình Định nói gì?

Niêm phong nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường

Niêm phong nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường

Nhà máy đường bị đóng cửa vì ô nhiễm, 28.000 tấn mía mắc kẹt

Nhà máy đường bị đóng cửa vì ô nhiễm, 28.000 tấn mía mắc kẹt

Nhà máy đường Bình Định bị dừng hoạt động do ô nhiễm

Nhà máy đường Bình Định bị dừng hoạt động do ô nhiễm

Lần thứ hai yêu cầu Công ty BISUCO Bình Định tạm dừng hoạt động

Lần thứ hai yêu cầu Công ty BISUCO Bình Định tạm dừng hoạt động

Gây ô nhiễm môi trường, một nhà máy đường bị dừng hoạt động

Gây ô nhiễm môi trường, một nhà máy đường bị dừng hoạt động