Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong quản lý và xử lý chất thải

Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong quản lý và xử lý chất thải

Vay Hungary 100 triệu euro xử lý nước thải ở Sài Gòn

Vay Hungary 100 triệu euro xử lý nước thải ở Sài Gòn

'Ứng cử viên' nặng ký cho các dự án xử lý nước thải tại TP HCM

'Ứng cử viên' nặng ký cho các dự án xử lý nước thải tại TP HCM

TP Hồ Chí Minh kiến nghị chỉ đầu tư một nhà máy xử lý nước thải

TP.HCM kiến nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải

TP.HCM kiến nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải

TP.HCM muốn gom 3 nhà máy xử lý nước thải thành một

TP.HCM muốn gom 3 nhà máy xử lý nước thải thành một