Phát hiện ít nhất 300 đồng tiền vàng thời La Mã trị giá hàng triệu USD

Phát hiện ít nhất 300 đồng tiền vàng thời La Mã trị giá hàng triệu USD

Phát hiện hũ chứa đồng xu vàng dưới tầng hầm nhà hát

Phát hiện hũ chứa đồng xu vàng dưới tầng hầm nhà hát

Tìm thấy hàng trăm đồng tiền vàng La Mã

Tìm thấy hàng trăm đồng tiền vàng La Mã

Đào móng nhà hát, phát hiện kho báu hàng triệu USD

Đào móng nhà hát, phát hiện kho báu hàng triệu USD

Italia: Khai quật nhà hát phát hiện bình chứa tiền cổ La Mã giá trị hàng triệu USD

Italia: Khai quật nhà hát phát hiện bình chứa tiền cổ La Mã giá trị hàng triệu USD

Đào móng làm nhà tìm được hũ tiền vàng ròng trị giá hàng triệu USD

Đào móng làm nhà tìm được hũ tiền vàng ròng trị giá hàng triệu USD

Phát hiện hũ xà phòng chứa đầy vàng bên dưới nhà hát Italy

Phát hiện hũ xà phòng chứa đầy vàng bên dưới nhà hát Italy

Tìm được hàng trăm đồng vàng có từ thời đế chế La Mã

Tìm được hàng trăm đồng vàng có từ thời đế chế La Mã

Tìm thấy tiền vàng thời La Mã dưới thềm nhà hát cũ ở Ý

Tìm thấy tiền vàng thời La Mã dưới thềm nhà hát cũ ở Ý

Đào móng nhà, phát hiện hũ tiền vàng còn nguyên vẹn trị giá chục tỷ

Đào móng nhà, phát hiện hũ tiền vàng còn nguyên vẹn trị giá chục tỷ

Italia: Phát hiện kho báu trị giá hàng triệu euro bên dưới nhà hát cũ

Italia: Phát hiện kho báu trị giá hàng triệu euro bên dưới nhà hát cũ

Phát hiện 'kho báu' triệu đô bằng vàng ở Ý

Phát hiện 'kho báu' triệu đô bằng vàng ở Ý

Kho báu đầy ắp tiền vàng La Mã hơn 1.500 năm tuổi ở Italy

Kho báu đầy ắp tiền vàng La Mã hơn 1.500 năm tuổi ở Italy