Kiểm tra nhà hàng 'tươi mát' ở Sài Gòn, phát hiện thầy pháp đang cúng... xả xui

Kiểm tra nhà hàng 'tươi mát' ở Sài Gòn, phát hiện thầy pháp đang cúng... xả xui

Theo chân tổ kiểm tra vào các nhà hàng 'nhạy cảm' trung tâm Sài Gòn

Theo chân tổ kiểm tra vào các nhà hàng 'nhạy cảm' trung tâm Sài Gòn

Thấy công an, bảo vệ nhà hàng Ruby hô hoán chốt cửa không cho vào

Thấy công an, bảo vệ nhà hàng Ruby hô hoán chốt cửa không cho vào

Bất ngờ bị kiểm tra, tiếp viên nhà hàng Ruby bịt mặt tháo chạy

Bất ngờ bị kiểm tra, tiếp viên nhà hàng Ruby bịt mặt tháo chạy

Kéo cửa cố thủ chống đối đoàn kiểm tra

Kéo cửa cố thủ chống đối đoàn kiểm tra

TPHCM: Nhà hàng bia ôm đóng cửa tránh đoàn kiểm tra

TPHCM: Nhà hàng bia ôm đóng cửa tránh đoàn kiểm tra

Kiểm tra nhà hàng Ruby, bảo vệ hô hoán chốt cửa không cho vào

Kiểm tra nhà hàng Ruby, bảo vệ hô hoán chốt cửa không cho vào

Nhân viên nhà hàng 'vui vẻ' ở Sài Gòn kéo cửa khi bị kiểm tra

Nhân viên nhà hàng 'vui vẻ' ở Sài Gòn kéo cửa khi bị kiểm tra

Nhà hàng kinh doanh 'nhạy cảm' đóng kín cửa, chống đối khi cảnh sát kiểm tra hành chính

Nhà hàng kinh doanh 'nhạy cảm' đóng kín cửa, chống đối khi cảnh sát kiểm tra hành chính

Nhà hàng Ruby ngang nhiên chống đối lực lượng kiểm tra

Nhà hàng Ruby ngang nhiên chống đối lực lượng kiểm tra