Quảng Nam: Nhà hàng ở Hội An lại bị tạt chất bẩn

Quảng Nam: Nhà hàng ở Hội An lại bị tạt chất bẩn

Nhà hàng ở phố cổ Hội An tiếp tục bị tạt sơn ngay giữa ban ngày

Nhà hàng ở phố cổ Hội An tiếp tục bị tạt sơn ngay giữa ban ngày

CLIP: Nhà hàng phố cổ Hội An lại bị kẻ xấu tạt sơn, mắm tôm

CLIP: Nhà hàng phố cổ Hội An lại bị kẻ xấu tạt sơn, mắm tôm

Nhà hàng Không Cầm Quán - Hội An liên tục bị 'bom' sơn, mắm tôm: Lộ diện kẻ 'khủng bố'?

Nhà hàng Không Cầm Quán - Hội An liên tục bị 'bom' sơn, mắm tôm: Lộ diện kẻ 'khủng bố'?

Quảng Nam: Nhà hàng ở Hội An liên tục bị kẻ xấu tạt chất bẩn

Quảng Nam: Nhà hàng ở Hội An liên tục bị kẻ xấu tạt chất bẩn

Công an xác minh 1 nhà hàng ở Hội An bị 'khủng bố' mắm tôm và xăng

Công an xác minh 1 nhà hàng ở Hội An bị 'khủng bố' mắm tôm và xăng

Chủ nhà hàng ở Hội An tố bị người lạ mặt 'khủng bố' bằng mắm tôm, sơn

Chủ nhà hàng ở Hội An tố bị người lạ mặt 'khủng bố' bằng mắm tôm, sơn

Nhà hàng ở Hội An liên tục bị 'khủng bố' bằng xăng, mắm tôm

Nhà hàng ở Hội An liên tục bị 'khủng bố' bằng xăng, mắm tôm

Nhà hàng ở phố cổ Hội An bị kẻ xấu liên tục tạt sơn, mắm tôm

Nhà hàng ở phố cổ Hội An bị kẻ xấu liên tục tạt sơn, mắm tôm